φυσικοθεραπεία
Χρόνιος Πόνος

Φυσικοθεραπεία: Η αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου χωρίς φάρμακα!

Η φυσικοθεραπεία είναι η χρήση φυσικών μέσων και άσκησης για την αποκατάσταση της μειωμένης κινητικότητας και την αντιμετώπιση του πόνου χωρίς φάρμακα.